Şirket Değerleri

Slider 4
Slider 3
Değerlerimiz
Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Temel değerlerimiz;

- Bütünlük ve Etik Davranış - Tarafsızlık - Tüm Bireylere Saygı - Sosyal ve Çevresel Sorumluluk’tur.

Bütünlük ve Etik

• İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız. • Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız. • Açık, anlaşılır ve usulüne uygun düzenlenmiş kontratlar çerçevesinde hizmet veririz. • Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız. • İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz. • Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz. • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını arttırmalarını sağlarız. • Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız. Tarafsızlık ve Bağımsızlık • Profesyonel ve önyargısız hizmet sağlarız. • Tamamen gerçek faaliyet kayıtlarına dayalı raporlar hazırlarız. • Başkalarına layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz. • Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman gözönünde bulundururuz. • Bireysel katkımız kabul ve değer görür, performansımızla ilgili sürekli, tam ve doğru geri bildirim alırız. • Farklılıklara saygı duyar, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.

İŞ ORTAKLARIMIZ

  • İş Ortaklarımız
  • İş Ortaklarımız
  • İş Ortaklarımız
  • İş Ortaklarımız
  • İş Ortaklarımız
  • İş Ortaklarımız
  • İş Ortaklarımız
  • İş Ortaklarımız
  • İş Ortaklarımız