ISIL İŞLEM UYGULAMASI

Galeri

ISPM 15 STANDARDI NEDİR ? Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır. ISPM 15 standardı, ahşaptan mamul ambalaj malzemelerinin bünyesinde bulunan zararlı organizmaların ülkeden ülkeye nakilleri esnasında taşınmasını önlemek amacıyla uygulanması zorunlu işlemi ifade etmektedir.

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR

ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. İşaretlemeyi ülkemizde yalnızca Tarım Bakanlığından Yetki Belgesi Almış olan Firmalar yapabilmektedir.

ISPM 15 İÇİN UYGUN OLAN İKİ METOT VARDIR:

1-ISIL IŞLEM : Ahşap malzemeler bir fırına doldurulup malzeme sıcaklığı 56°C ye ulaşıncaya kadar ısıtılır. Bu sıcaklığa erişildiğinde 30 dakika daha fırınlanmaya devam edilir. Sonrasında bekleme ve soğutma işlemleri yapılır ve damgalama yapılarak işlem bitirilir. Bütün işlemlerin toplamı yaklaşık 8 saat gibi bir süre içinde tamamlanır. Damganın içine IPPC işareti TR-015 DB HT yazılır. Ülke kodu, Firma Kod Numarası , DB : Kabuğu soyulmuş , HT (Heat Treatment): ısıl işlem

2-FUMİGASYON : Bitkilere, depolanan zirai ürünlere, bina ve nakil vasıtalarına ve hatta mobilyalara varıncaya kadar çesitli materyellere arız olan böcekleri (Yumurta, Larva, Nimf, Ergin dönemlerinde)ve diger zararlı etmenleri(Nemetod, Fungus, Bakteri gibi) öldürmek amacıyla kapalı bir ortama (Belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde (Fümigant) vermek ve belirli bir süre ortamda tutulmasıdır. Metil Bromide kullanılarak 16 saat fumige edilmesi işlemidir. Her iki metotda ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. Firmamız ISPM 15 işaretleme yetkisi alan önemli firmadır. Müşterilerimizin çoğunluğu, ülkemiz ve Doğu karadeniz bölgesinin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındığın ihracatını yapan firmalardır. En büyük hedefimiz sürekli müşteri memnuniyeti ve değişen müşteri taleplerini karşılamaktır.

ISPM 15 STANDARDI NEDİR?:

ISPM 15 AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ HAKKINDA ULUSLARARASI STANDART Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır.

STANDARDININ KAPSAMI NEDİR? ISPM

15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir. ISPM 15 STANDARDININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK KİMLERDEDİR? Standardın uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri yolu ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek sorumluluklar getirmektedir. İhracatçı ülkenin sorumluluğu, ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ve bu işleme ilişkin uluslararası geçerliliği olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı yayınlamak ve uygulamak; İhracatçının sorumluluğu, ihrac edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasının sağlamak; İthalatçının sorumluluğu, ithal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasını istemek; İthalatçı ülkenin sorumluluğu, ülkesine giren ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM 15 standardının işaretini aramaktır. Fakat, uygulama bakımından tüm yük ihracatçı üzerindedir. ISPM 15 STANDARDININ UYGULAMA TARİHİ NEDİR? Konvensiyona üye ülkeler, 01.01.2004 tarihinden itibaren ISPM 15 standardını uygulama yükümlülüğünü taşımakla beraber, hem kamu otoritelerinin hem de sektörlerin gerekli hazırlıkları tamamlayamaması sebebiyle, uluslararası ticaretin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, bir çok ülke ithalat düzenlemelerinde standardın zorunlu ve eksiksiz uyganma tarihlerinde çeşitli ertelemelerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle ihracatçılarımızın, ürünlerini gönderdikleri ithalatçı ülkelerin ISPM 15 standardını uygulama tarihlerine ilişkin güncel ve resmi bilgiler için ilgili ülkelerin kamu otoritelerinden bilgi almasında yarar görülmektedir.

Powered ByGebzeWebTasarımAjansı